"Djeca nisu bojanke. Ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama." - Khaled Hosseini
UPIS DJECE U VRTIĆ
Upis djece u vrtić vrši se tokom cijele godine ukoliko u odgojnim grupama ima upražnjenih mjesta.
Formiranje novih i dopuna starih odgojnih grupa vrši se od juna do augusta za narednu školsku godinu.
Potrebna dokumentacija za upis djeteta u vrtić:
- obrazac prijave (popunjava se u Ustanovi) - kliknite ovdje da biste je sačuvali na kompjuter
- ljekarsko uvjerenje
- rodni list