"Djeca nisu bojanke. Ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama." - Khaled Hosseini
SARADNJA SA RODITELJIMA
Saradnja sa roditeljima odvija se kroz sljedeće vidove:

- opći roditeljski sastanci
- grupni roditeljski sastanci
- individualni razgovori
- kutak za roditelje
- aktivno uključivanje roditelja u neposredni rad sa djecom
- uključivanje roditelja u izradu kostima i koreografija
prilikom proslava i nastupa djece
- izleti, posjete, šetnje, druženja