"Djeca nisu bojanke. Ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama." - Khaled Hosseini
USLOVI RADA
J.U."Dječije obdanište" raspolaže sa 736,20 m2 zatvorenog prostora i 5000 m2dvorišnog prostora. Obdanište se sastoji od dva međusobno povezana dijela: vrtićkog i jasličkog. Oba dijela imaju zasebne ulaze. Vrtićki dio se sastoji iz tri sobe-boravka, hola, zbornice, izolacije, dviju kancelarija, sanitarnog čvora i kuhinje koja je povezana sa prostorom za dostavu hrane u trpezariju sa posebnim ulazom. Hodnik ispred soba pored prostora za garderobu sadrži izložbene površine za svaku odgojnu grupu na kojima se prezentira dječije stvaralaštvo, a svaka od njih sadži i kutak za roditelje. Hol služi za održavanje javnih priredbi i manifestacija, sadži pano sa fotografijama, izložbeni prostor, prostor za slike i veliki zajednički kutak za roditelje. Jaslički dio sastoji se od jednog boravka za djecu, dvije trpezarije, zbornice, hodnika i manjeg hola. Hol pored namještaja za dječiju garderobu sadrži izložbeni prostor, prostor za slike i kutak za roditelje. Dvorišni prostor pored lijepo uređenih zelenih površina s ravnomjerno raspoređenim drvećem ima i pješčanike za djecu, sprave za igru, tobogane i klupe za odmor djece.