"Djeca nisu bojanke. Ne možeš ih ispuniti svojim omiljenim bojama." - Khaled Hosseini
OPĆI PODACI
J.U. "Dječije obdanište" je javna ustanova u državnoj svojini, a osnivač je skupština Kantona. Dječiji vrtić u Velikoj Kladuši sagrađen je 1975. godine za obuhvat djece od 1 do 6 godina. Trenutno je ukupno zaposleno 19 radnika. Predškolskim odgojem i obrazovanjem u školskoj 2018/2019. godini obuhvaćeno je 124. djece raspoređenih u tri vrtićke i dvije jasličke odgojne grupe, te 37-ero djece na programu posliješkolskog boravka. Vrtić se organizuje i radi u skladu sa Pedagoškim standardima za predškolski odgoj i obrazovanje.
ORGANIZACIJA RADA
Radno vrijeme vrtića u petodnevnoj radnoj sedmici je od 6:00h do 17:00h. Odgojno-obrazovni rad sa djecom izvodi stručno osoblje – profesorice predškolskog odgoja. Odgojno-obrazovni rad vrši se u skladu sa Programom rada predškolskih ustanova F BiH. Program se realizuje kroz slobodne i usmjerene aktivnosti. Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada vrši se po modelu tematskog planiranja. U ovoj školskoj godini pored primarnog odgojno-obrazovnog programa realiziraju se i dva specijalizirana programa: program engleskog jezika i program posliješkolskog boravka. Stručno usavršavanje odgajatelja odvija se kontinuiranim praćenjem stručne literature, izradom stručnih tema, praćenjem svih seminara za predškolske radnike na nivou Kantona i Federacije kao i aktivnim sudjelovanjem u aktivu odgajatelja USK-a.
Program posliješkolskog boravka
Program posliješkolskog boravka
Engleski jezik
Program engleskog jezika